Rekomenduojame

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

 

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo Jei jau įregistravote savo uždarosios akcinės bendrovės pavadinimą, bendrovės steigėjai turi pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartį (jei steigėjai yra du ar daugiau) arba uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktą (jei bendrovės steigėjas yra vienas asmuo).

Pasirašius steigimo dokumentus, pats steigėjas arba jo įgaliotas asmuo turi atidaryti sąskaitą (kaupiamąją) banke ir įnešti į šią sąskaitą įstatinį kapitalą. Banke išrašoma pažyma apie įstatinio kapitalo įnešimą į sąskaitą ir tuomet steigėjas ar jo įgaliotas asmuo visus steigimo dokumentus ir pažymą iš banko pristato notarui.

Notaro patvirtinimui pateikiami tokie dokumentai: uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartis (jei steigėjai keli asmenys) arba uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas (jei steigėjas yra vienas), steigiamojo susirinkimo protokolas (jei steigėjai yra keli asmenys) arba steigėjo sprendimas (jei steigėjas yra vienas), įstatai, uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašas, buveinės patalpų savininko raštiškas sutikimas (kad sutinka, jog jam priklausančiose patalpose registruojama uždarosios akcinės bendrovės buveinė), banko pažyma ir formos:
- jei steigėjai yra keli asmenys: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-T,KD-1.
- Jei steigėjas yra vienas asmuo: JAR-1, JAR-AF, JAR-VO-V, JAR-T, KD-1.
Notariškas patvirtinimas reikalingas tam, jog būtų patvirtinta, kad visi steigiamos bendrovės dokumentai yra parengti teisingai bei atitinka aktualius įstatymus.

Notarui patvirtinus dokumentus, steigėjas arba jo įgaliotas asmuo visus šiuos dokumentus pristato Registrų centrui, kur užregistruojama naujai įsteigta uždaroji akcinė bendrovė. Ši registracija Registrų centre įvykdoma per tris darbo dienas.
 
 
Susiję straipsniai

UAB Trūkumai

 

Kiekviena juridinio asmens teisinė forma turi savo privalumų bei trūkumų. Steigėjai dažniausiai pasirenka UAB, nes ši teisinė forma turi nemažai privalumų. Tačiau yra savaime suprantama, kad UAB turi ir tam tikrų minusų, kuriuos verta panagrinėti.

Visų pirma, uždarosios akcinės bendrovės įsteigimui reikalingas ne mažesnis nei 2500 eurų dydžio įstatinis kapitalas. Taip pat akcininkų skaičius yra ribojamas – bendrovėje negali būti daugiau nei 250 akcininkų. ...

UAB Trūkumai

UAB Steigimo Tvarka

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia Lietuvoje juridinio asmens teisinė forma. ...

UAB Steigimo Tvarka

UAB Steigimo Kainos

 

Tam, kad UAB būtų įsteigta, reikia atlikti daug procedūrinių veiksmų. ...

UAB Steigimo Kainos

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

 

Šiuo metu vis populiarėja UAB steigimas internetu, kai asmuo reikiamus veiksmus gali padaryti neišeidamas iš namų. ...

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

UAB Samprata Ir Požymiai

 

UAB (uždaroji akcinė bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. ...

UAB Samprata Ir Požymiai

UAB Privalumai

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia juridinio asmens teisinė forma Lietuvoje. ...

UAB Privalumai

UAB Organai

 

Juridinio asmens organai yra strūktūriniai jo vienetai, per kuriuos jis atlieka tam tikrus veiksmus. ...

UAB Organai

UAB Akcijų Perleidimas

 

Daugeliui verslininkų yra žinomas faktas, kad UAB akcijas galima perleisti įvairiais būdais. ...

UAB Akcijų Perleidimas

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. ...

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas