Rekomenduojame

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

 

Kas yra žmogiškieji ištekliai? Vis dažniau girdimas terminas „žmogiškieji ištekliai“ neretai palydimas klausimu: „kas yra žmogiškieji ištekliai?“ Skamba įmantriai, tačiau reikšmė daug paprastesnė nei gali pasirodyti. Plačiąją prasme, žmogiškieji ištekliai yra visos šalies gyventojai, darbo jėga, o siaurąją prasme, žmogiškieji ištekliai – organizacijos personalas, t. y. darbuotojai.

Samprata „žmogiškieji ištekliai“ iš tikrųjų pradėta vartoti gana neseniai, tačiau paplitusi plačiai ir dabar vartojama jau ne tik moksliniuose šaltiniuose, tačiau ir kasdienėje kalboje. Visgi sutikime, tokia definicija skamba kur kas įmantriau nei mums įprasti „personalas“ ar „darbuotojai“.


Žmogiškieji ištekliai organizacijoje

Labai daug kalbama apie žmogiškuosius išteklius organizacijos valdymo kontekste. Šiuolaikinės organizacijos koncepcijoje personalas yra laikomas esminiu įrankiu konkurencinėje kovoje. Kaip teigiama daugelyje mokslinių straipsnių, galima nukopijuoti valdymo ypatumus, gamybos technologijas, naudojamas žaliavas ir pan., tačiau žmogiškųjų išteklių nukopijuoti negalima.

Būtent darbuotojai savo žiniomis bei gebėjimais didina organizacijos konkurencinį pranašumą. Juk be kompetentingų darbuotojų nė viena organizacija negalėtų siekti savo tikslų, veikti efektyviai, našiai ir juo labiau užimti aukštas pozicijas rinkoje.


Žmogiškųjų išteklių svarba organizacijoje

Poreikis investuoti į žmogiškuosius išteklius grindžiamas tuo, jog nė viena organizacija nepasieks savo veiklos aukštumų, neturėdama kompetentingų žmogiškųjų išteklių. Galima turėti puikias, inovatyvias technologijas, naudoti pažangius gamybos sprendimus, aukščiausios kokybės žaliavas ir pan., tačiau be žmogiškojo potencialo visa tai nesukurs vertės.
 
 
Susiję straipsniai

Žmogiškųjų išteklių planavimas

 

Pirmiausiai, turbūt daugeliui kyla klausimas, kas yra žmogiškieji ištekliai? Žmogiškieji ištekliai – tai darbo jėga, paprastai tariant, tai organizacijos personalas. Šiuolaikinės vadybos teorijos vadovaujasi pozicija, kad būtent žmogiškieji ištekliai yra pagrindinis įrankis, siekiant organizacijos tikslų, efektyvios veiklos ir gerų rezultatų bei konkuruojant perpildytoje rinkoje.

Žmogiškųjų išteklių planavimas yra tokie planai, kuriuose numatoma, kaip ateityje užpildyti atsilaisvinančias arba naujas darbo vietas. Planuojant žmogiškuosius išteklius, prognozuojamas atsirasiančių laisvų darbo vietų skaičius, numatoma, ar kandidatai į laisvas darbo vietas bus ieškomi iš išorės, ar organizacijos viduje. ...

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Vidinė Personalo Paieška

 

Darbuotojai į laisvas vietas gali būti atrenkami iš išorės, o gali būti vykdoma ir vidinė paieška. ...

Vidinė Personalo Paieška

Kandidato Asmenybės Aprašas

 

Kai organizacijoje nusprendžiama, kad bus ieškoma naujo darbuotojo, tikslinga sudaryti jo asmenybės parašą. ...

Kandidato Asmenybės Aprašas

Išorinė Personalo Paieška

 

Išorinė personalo paieška – tai būdas, kai kandidatas į laisvą darbo vietą ieškomas iš išorės. ...

Išorinė Personalo Paieška

Darbuotojų Parinkimas

 

Darbo pokalbis svarbus ne tik ieškančiajam darbo, tačiau ir darbdaviui. ...

Darbuotojų Parinkimas

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

 

Pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai sąlygų, kurios daro arba pozityvią, arba negatyvią įtaką darbo santykių formavimuisi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas tai yra ne tik darbuotojų paieška, jų pašalinimas iš pareigų, socialinis aprūpinimas. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

 

Kiekviena įmonė vykdo savo veiklą turėdama tam tikrų tikslų. ...

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

Pasiruošimas Atrankos Interviu

 

Interviu (darbo pokalbis) yra vienas iš populiariausių darbuotojų atrankos metodų. ...

Pasiruošimas Atrankos Interviu

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

 

Įvairioms organizacijoms dažnai tenka susidurti su nelengvu uždaviniu – tinkamo darbuotojo paieška. ...

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

 

Surasti tinkamą bei kvalifikuotą darbuotoją yra tikras iššūkis darbdaviui. ...

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

 

Daugelis žmonių mano, kad darbuotojų atranka nieko nekainuoja. ...

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

Atrankos Interviu Rūšys

 

Darbdavys arba darbuotojų atrankos specialistai turi galimybę pasirinkti įvairias darbo pokalbio rūšis norint pasirinkti tinkamą darbuotoją. ...

Atrankos Interviu Rūšys

Darbuotojų Paieškos Procesas

 

Interneto platybėse gausu informacijos, kaip pasiruošti darbo pokalbiui. ...

Darbuotojų Paieškos Procesas

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

 

Žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimas laikomas esmine žmogiškųjų išteklių vadybos dalimi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos