Rekomenduojame

Projekto Procesai

 

Projekto Procesai Kas gi yra projektas? Projektas apibūdinamas kaip laikina veikla, kuria siekiama sukurti unikalią paslaugą ar produktą. Projektui būdingas laikinumas. Tai reiškia, kad sukūrus atitinkamą produktą ar paslaugą, projektas užbaigiamas.

Projektas apima tam tikrą tarpusavyje susijusių įvairių užduočių bei darbų kompleksą. Visi šie tarpusavyje susiję darbai atliekami, siekiant iškelto tikslo.

Projektui taip pat būdingas ribotas laikas. Kiekvienam projektui yra skirtas terminas. Taip pat projektas yra riboto biudžeto veikla.

Skiriami penki projekto valdymo procesai: inicijavimas, planavimas, vykdymas, kontrolė, užbaigimas.

Inicijavimo procesų metų generuojama pagrindinė projekto idėja. Gali būti vykdoma idėjų atranka. Gali būti atsižvelgiama tiesiog į identifikuotą tam tikrą problemą ir jos sprendimui parenkama idėja. Inicijavimas – tai paskatinimas, akstinas projektui pradėti. Todėl inicijavimo procesai neretai traktuojami kai formalus projekto pradžios pripažinimas.

Planavimo procesų metu sudaromas detalus ir labai tikslus projekto planas. Šis planas skirtas tam, kad sistemingai ir efektyviai būtų siekiama projekto tikslų. Planuojama: ištekliai, biudžetas, terminai, užduotys, darbų paskirstymas bei funkcijų priskyrimas komandos nariams ir kt.

Toliau – vykdymo procesai. Vykdymo procesų metu koordinuojami žmogiškieji bei kiti ištekliai, siekiant, kad projektas būtų vykdomas pagal planą.

Vykdymo procesų metu paraleliai atliekami ir kontrolės procesai. Kontrolės procesų metu vykdomi stebėjimai, vertinimai, parenkami koreguojantys veiksmai ir pan.

Jei kontrolės metu nustatoma, kad projektas vykdomas pagal planą, tai pereinama prie paskutinių projektų valdymo procesų – užbaigimo. Šiame etape priimamas galutinis vertinimas, užbaigiamos sutartys ir pan.

Tačiau jei vertinimo procesai parodo, kad projekto vykdymas neatitinka numatyto plano, grįžtama prie planavimo procesų ir jie koreguojami.
 
 
Susiję straipsniai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. Aprūpinimo ir pirkimo procesas apima pačius santykius tarp pirkėjo ir tiekėjo, taip pat prekės ar paslaugos užsakymo bei pristatymo valdymą.

Aprūpinimo ir pirkimo procesas vyksta tokia eiga:

• Nusprendžiama, kokias prekes ar paslaugas reikia įsigyti.
• Užsakymų suformulavimas ir jų pateikimas tiekėjams.
• Susitarimas su tiekėjais dėl prekės ar paslaugos pristatymo termino. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas