Rekomenduojame

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto Valdymo Ciklas Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. Etapai sudaro vientisą grandinę, pradedant programavimu.

Projekto ciklo pirmajame – programavimo – etape ieškomi bei analizuojami dokumentai, kurie yra susiję su organizacijos veikla ir ta sritimi, kurioje numatomas įgyvendinti projektas.

Programavimo etape ieškoma analogų, t. y. jau įgyvendintų panašių projektų, susijusių programų, atliekama esamos situacijos analizė.

Projekto identifikavimo etape remiantis numatytų programų prioritetais yra identifikuojamos projekto idėjos. Šiame etape apibrėžiama problema, identifikuojamos bei kiek tai įmanoma šiame etape įvertinamos projekto idėjos. Taip pat numatomos sprendimų alternatyvos.

Trečiasis projekto valdymo ciklo etapas – projekto įgyvendinimas. Šiame etape jau rengiamas projektas. Jis rengiamas remiantis ankstesniuose etapuose identifikuotomis problemomis, iškeltais uždaviniais. Taip pat remiamasi tiems uždaviniams pasiekti numatytais būdais. Rengiamas detalus projekto aprašymas.

Toliau – projekto įgyvendinimo etapas. Šiame etape visi numatyti ištekliai jau yra naudojami tam tikroms veikloms bei iškeltų tikslų įgyvendinimui. Esminiu tikslu šiame etape turėtų būti tikslingas lėšų panaudojimas ir efektyvus bei kokybiškas viso projekto įgyvendinimas.

Paskutinis projekto valdymo ciklo etapas – projekto vertinimas. Kas yra vertinama? Vertinamas pats įgyvendinimas ir gauti rezultatai.

Ką siekiama nustatyti vertinimo metu? Vertinant projektą, siekiama nustatyti projekto ir jo rezultatų aktualumą bei sėkmingą įgyvendinimą, taip pat įgyvendinimo efektyvumą. Būtina nustatyti projekto tęstinumą, jo reikšmę ir poveikį.
 
 
Susiję straipsniai

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? Projektas apibūdinamas kaip laikina veikla, kuria siekiama sukurti unikalią paslaugą ar produktą. Projektui būdingas laikinumas. Tai reiškia, kad sukūrus atitinkamą produktą ar paslaugą, projektas užbaigiamas.

Projektas apima tam tikrą tarpusavyje susijusių įvairių užduočių bei darbų kompleksą. ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas