Rekomenduojame

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų Valdymo Problemos Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. Projekto planavimui paprastai skiriama daug laiko ir dėmesio. Tačiau projekto eigoje atsiranda įvairių pakitusių aplinkybių ir pan., kurios sąlygoja atsirandančias problemas.

Viena iš projektų valdymo problemų – klientų poreikių pokyčiai projekto vykdymo metu. Ne paslaptis, kad klientų norai kinta, nors vykdytojams tai ir labai nepatinka. Klientams labai keičiant savo norus, kai projektas jau yra vykdomas, dažniausiai iškyla daug problemų.

Tai gali būti finansinės problemos, kito potencialo stoka. Kintant norams, kinta ir projekto įgyvendinimui reikalingas laikas. Nors numatytas laikas turi išlikti toks, koks buvo numatytas planavimo procese.

Taigi, pakitę klientų norai sąlygoja projekto vykdymo pokyčius ir suponuoja nesklandumų atsiradimą.

Dar viena projektų valdymo problema – taupumo poreikis. Kartais vykdant projektą pritrūkstama lėšų, nes realus biudžetas neatitinka planuoto ir projektui skirto.

Kad nebūtų viršytas biudžetas, vykdančioji organizacija privalo kitaip kompensuoti trūkstamas lėšas. Dažniausiai tai daroma projekto komandos narių skaičiaus sumažinimu. Tai lemia, kad likusiems projekto komandoje padidinamas krūvis.

Dar viena pasitaikanti projektų valdymo problema – yra projektų, kurie niekada nebūna užbaigti. Dėl vienų ar kitų priežasčių, nutinka, kad projektas taip ir lieka niekada neužbaigtas. Pavyzdžiui, nutrauktas finansavimas, projektas tapo neaktualus dėl pakitusių aplinkybių ir pan.

Ši situacija labiausiai nepalanki vykdančiai organizacijai, kadangi ji taip ir negauna suplanuoto atlygio ar kitos naudos. Žinoma, naudos negauna ir kita šalis – projekto užsakovas.
 
 
Susiję straipsniai

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. Tačiau kad ir kaip nepriekaištingai suplanuotum, pasitaiko, kad ne viskas vyksta pagal planą. Tad kokios gi yra dažniausiai pasitaikančios projektų valdymo problemos?

Dažniausiai projektų valdymo problemas sąlygoja nuolatinis skubėjimas, maksimalizmas, noras padaryti kuo daugiau per trumpą laiką ir pan. Tikrai dažnoje organizacijoje (net ir asmeniniame gyvenime) būna, kad nebaigus vieno projekto jau pradedamas kitas. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema