Rekomenduojame

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. Viena iš projektų valdymo problemų yra dažni pasikeitimų. Pokyčiai ne visada yra gerai. Kalbant apie projektų valdymą, pokyčiai visiškai nepageidaujami, kai projektas jau yra vykdomas. Ypač daug pokyčių projekto eigoje yra labai didelė problema.

Tie pokyčiai neretai dar ir kainuoja nemažai papildomų investicijų, taip pat daug papildomo darbo. Pokyčiai dažniausiai lemia vėlavimus ir pan. Labai dažnai inicijuojami pokyčiai, kai projektas jau vykdomas, tampa didele problema.

Dar pasitaikanti projektų valdymo problema – išteklių užimtumas, kai jų labiausiai reikia. Pavyzdžiui, jei organizacijai projekto vykdymui reikia specialios įrangos. Su įrangos tiekėju, planuojant projektą, sutarta tiksli data, kada įranga bus nuomojama. Tačiau sutartu laiku paaiškėja, kad ankstesnis klientas dar negrąžino įrangos. Taigi, projektas vilkinamas. Išteklius, kuris buvo pažadėtas, yra užimtas, kai jo reikia.

Dar viena projektų valdymo problema – laiku neparengti reikalingi dalykai. Tai gali būti tam tikra medžiaga, informacija, dokumentai, leidimai ir pan. Štai pavyzdžiui, leidimai, jei jų nebus laiku – projektas vėluos.

Labai dažna projektų valdymo problema – viršijamas projekto biudžetas. Nors nuolat kartojama ir specialioje literatūroje rašoma: planuoti, planuoti, planuoti. Bet biudžetas toks dalykas, kad jį suplanuoti labai sunku. Jam įtakos turi ir kiti susiję asmenys, pavyzdžiui, tiekėjai, partneriai, konkurentai ir pan.

Labai dažnai projektų valdyme susiduriama su biudžeto viršijimo problema.
 
 
Susiję straipsniai

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. Aplinkos pokyčiai tokie spartūs, kad prie jų prisitaikyti neretai tampa per sunku. Arba pritrūksta laiko. Tokie ir kiti panašūs aspektai lemia ir projektų valdymo problemas.

Viena iš projektų valdymo problemų – konfliktai komandos viduje. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos