Rekomenduojame

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų Valdymo Procesų Veiklos Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. Projektų valdymo procesai yra penki: inicijavimo procesai, planavimo procesai, vykdymo procesai, kontrolės procesai ir užbaigimo procesai.

Inicijavimo procesų metu atliekamos tokios veiklos kaip idėjos generavimas, jos atranka. Šių procesų metu parengiama projekto koncepcija, taip pat atliekamas ekonominis-techninis projekto pagrindimas. Inicijavimo procesai baigiami projekto įvertinimu bei patvirtinimu.

Pasitaiko, kad parengus koncepciją bei ekonominį-techninį projekto pagrindimą, projektas nebūna patvirtintas.

Planavimas – visuomet vienas svarbiausių procesų. Kas planuojama projekto planavimo procesų metu? Pagrindiniai planuojami aspektai yra šie:

• objektų planavimas;

• parengiama projekto struktūra;

• planuojami darbai bei nustatomi jų tarpusavio ryšiai;

• planuojama darbų trukmė, paskirstant visą projekto laikotarpį;

• atliekamas kalendorinis darbų planavimas;

• planuojami ištekliai;

• įvertinamos projekto išlaidos bei formuojamas bendras projekto biudžetas;

• formuojama projekto komandas. Parenkami atsakingi asmenys kiekvienai projekto užduočiai / darbui atlikti;

• planuojamos projekto komunikacijos;

• identifikuojamos galimos projekto rizikos, jos įvertinamos ir iškart numatomos priemonės toms rizikoms pašalinti;

• sudaromas suvestinis projekto planas.

Projekto vykdymo procesų metu realizuojamas sudarytas projekto vykdymo planas. Vykdymo procesai apima dar vieną svarbią sritį – komandos ugdymą. Pastarasis aspektas būtinas, siekiant darnios bei profesionalios komandos ir atskirai jos narių veiklos.

Vykdymo procesai apima informacijos paskirstymą, sutarčių sudarymą ir pan.

Kontrolės procesai apima projekto vykdymo stebėseną, vertinimą, ataskaitų rengimą, pakeitimų valdymą. Taip pat kontroliuojamas terminų laikymasis, kokybė, sutarčių vykdymas ir pan. Kontrolė vykdoma viso projekto vykdymo metu.

Projekto užbaigimo procesai apima projekto sutarčių užbaigimą.
 
 
Susiję straipsniai

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. Viena iš projektų valdymo problemų yra dažni pasikeitimų. Pokyčiai ne visada yra gerai. Kalbant apie projektų valdymą, pokyčiai visiškai nepageidaujami, kai projektas jau yra vykdomas. Ypač daug pokyčių projekto eigoje yra labai didelė problema. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai