Rekomenduojame

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos Valdymo Etapai Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. Kiekviename projekte gali atsirasti tam tikrų rizikų. Sėkmingai jų nesuvaldžius gali būti padaryta labai didelė ar net neatitaisoma žala projektui.

Rizikos valdymas traktuojamas kaip struktūrizuotas požiūris į neapibrėžtumą ir jo valdymą. Rizikos valdymas apima rizikos vertinimą, taip pat strategijų bei metodų numatymą ir valdymą, siekiant kaip įmanoma labiau sumažinti rizikos poveikį projektui.

Skiriami penki rizikos valdymo etapai: rizikos identifikavimas, rizikos analizė, prioritetų nustatymas, rizikos sumažinimas ir rizikos stebėjimas.

Rizikos identifikavimas – jau pats pavadinimas nusako, jog šiame etape pirmiausiai yra identifikuojama konkreti projekto rizika. Tam sudaromas sąrašas visų galimų rizikų, kurios neigiamai gali paveikti projektą ir lemti nesėkmingą jo užbaigimą.

Rizikos analizės etape įvertinama, kokia tikimybė, kad atitinkama rizika iškils. Taip pat įvertinama, kokią įtaką projektui toji iškilusi rizika padarytų.

Rizikų poveikiui arba rizikų pasirodymo tikimybei sumažinti naudojamos tam tikros priemonės. Kiekviena tų priemonių kainuoja, o dažnai ir labai nepigiai. Todėl tikslinga kiekvienai rizikai iš identifikavimo etape sudaryto sąrašo nustatyti prioritetus.

Ketvirtasis rizikos valdymo etapas – rizikos sumažinimas. Pastarasis etapas apima rizikos panaikinimą. Jei neįmanoma rizikos visiškai panaikinti, tuomet šiame etape sudaromi planai, kurie leidžia sumažinti konkrečios rizikos iškilimo tikimybę.

Paskutinis rizikos valdymo etapas – rizikos stebėjimas. Tiek pačios rizikos esmė, jos svarba ir poveikis projektui, taip pat rizikos iškilimo tikimybė kinta vykdant projektą. Tad siekiant efektyvaus projekto valdymo ir projekto sėkmės, privalu vykdyti nuolatinį projekto stebėjimą.
 
 
Susiję straipsniai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. Projektų valdymo procesai yra penki: inicijavimo procesai, planavimo procesai, vykdymo procesai, kontrolės procesai ir užbaigimo procesai.

Inicijavimo procesų metu atliekamos tokios veiklos kaip idėjos generavimas, jos atranka. Šių procesų metu parengiama projekto koncepcija, taip pat atliekamas ekonominis-techninis projekto pagrindimas. Inicijavimo procesai baigiami projekto įvertinimu bei patvirtinimu. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys