Rekomenduojame

Kas Yra Lean Sistema?

 

Kas Yra Lean Sistema? Šiais laikais labai dažnai pasaulyje produktų pagaminama daugiau, negu jų iš tikrųjų reikia. Tokiais atvejais pasiūla yra didesnė negu paklausa. Todėl daug prekių tiesiog yra eliminuojamos iš rinkos, kadangi įmonės teikiančios tokias prekes paprasčiausiai bankrutuoja dėl susiklosčiusios ekonominės padėties. Lean sistemos naudojimas leidžia įmonėms nebankrutuoti ir sėkmingai vykdyti savo veiklą. Taigi, kas yra Lean?

Lean sistema yra priemonių visuma, kuriomis siekiama sumažinti gamybos procese reikalingus išteklius bei pateikti vartotojams unikalų ir kokybišką produktą. Šia sistema yra siekiama kaip įmanoma labiau sumažinti įvairių resursų naudojimą. Pavyzdžiui, prie tokių resursų gali būti priskiriamas darbuotojų darbo laikas, energija, patalpos, įrengimai ir kiti dalykai. Kitaip tariant, Lean sistema padeda taupiai ir kokybiškai vykdyti savo veiklą.

Lean sistema yra įgyvendinama pradedant nuo pačios įmonės veiklos vertinimo. Toks vertinimas susideda iš trijų aspektų. Visų pirma turi būti išanalizuojami įmonės veiklos rodikliai. Tada yra prieinama prie fizinių procesų įvertinimo įmonėje. Trečias svarbus aspektas yra ataskaitos paruošimas. Tokių veiksmų atlikimas yra pirmas žingsnis reikalingas įdiegti Lean sistemą savo įmonėje siekiant sumažinti tam tikrus vertės neturinčius procesus.

Apibendrinant, galima teigti, kad Lean sistema padeda taupiai vykdyti įmonės veiklą panaudojant mažiausią kiekį reikalingų resursų. Tokia sistema padeda efektyviau valdyti įmonėje vykstančius procesus, o taip pat leidžia įmonėms nebankrutuoti kai valstybės ekonominė padėtis pablogėja.
 
 
Susiję straipsniai

Lean Metodologija

 

Lean metodologijos terminas tikriausiai dar nėra visiems labai gerai žinomas, daugeliui galbūt net negirdėtas. Kas gi yra Lean metodologija? Tai tokia procesų tobulinimo metodologija, kuri remiasi išteklių mažinimu ir efektyvumo didinimu.

Kitaip sakant, kuriama kuo didesnė vertė klientui, panaudojant kaip įmanoma mažiau išteklių, atsisakant nereikalingų procesų ir pan.

Tai lemia, kad Lean dar kartais pavadinama taupiąja metodologija. ...

Lean Metodologija

Lean Metodika

 

Lean yra tokia sistema, kuria optimizuojama veikla. ...

Lean Metodika

Lean Sistemos Įgyvendinimas

 

Lean sistema – tai procesų valdymo metodinis pagrindas. ...

Lean Sistemos Įgyvendinimas

Kas Yra Lean Sistema

 

„Lena sistema“ mums dar gana naujas terminas. ...

Kas Yra Lean Sistema

Lean Sistema

 

Apie Lean sistemą, tikėtina, dar neteko labai daug girdėti. ...

Lean Sistema

Pagrindiniai Lean Sistemos Principai

 

Lean sistema yra grindžiama tam tikrais principais. ...

Pagrindiniai Lean Sistemos Principai

Lean Strategija - Krypties Pakeitimas

 

Įmonių vadovai norėdami įdiegti Lean sistemą savo įmonėje domisi Lean filosofija, naudoja įvairius Lean metodus. ...

Lean Strategija - Krypties Pakeitimas

Lean Sistemos Taikymo Priežastys

 

Šiuo metu vis daugiau verslininkų susidomi Lean sistema. ...

Lean Sistemos Taikymo Priežastys

Lean Sistemos Metodai

 

Lean sistema gali būti diegiama naudojant įvairius šios sistemos metodus. ...

Lean Sistemos Metodai

Lean Sistemos Diegimo Sunkumai Lietuvoje

 

Daugelio mokslininkų manymu Lean sistemos diegimas Lietuvoje yra sudėtingas procesas dėl kultūrinės aplinkos. ...

Lean Sistemos Diegimo Sunkumai Lietuvoje

Lean Sistema Paslaugų Sektoriuje

 

Lean sistema gali būti sėkmingai diegiama ne tik įmonėse, kurios vykdo veiklą gamybos sektoriuje. ...

Lean Sistema Paslaugų Sektoriuje

Lean Metodikos Istorija

 

Lean sistemos bruožų galima pastebėti jau XVI amžiuje vykstančiuose procesuose. ...

Lean Metodikos Istorija