Rekomenduojame

UAB Trūkumai

 

UAB Trūkumai Kiekviena juridinio asmens teisinė forma turi savo privalumų bei trūkumų. Steigėjai dažniausiai pasirenka UAB, nes ši teisinė forma turi nemažai privalumų. Tačiau yra savaime suprantama, kad UAB turi ir tam tikrų minusų, kuriuos verta panagrinėti.

Visų pirma, uždarosios akcinės bendrovės įsteigimui reikalingas ne mažesnis nei 2500 eurų dydžio įstatinis kapitalas. Taip pat akcininkų skaičius yra ribojamas – bendrovėje negali būti daugiau nei 250 akcininkų.

Visų antra, akcininkai gali išsiimti gautą pelną tik dividendų forma arba gaudami darbo užmokestį, tačiau tokiu atveju reikės mokėti didelius mokesčius. Lyginant UAB ir individualią įmonę, individualios įmonės savininkas pelną gali išsiimti kur kas paprasčiau. Akcininkai gali išsimokėti dividendus tada, kai yra pasibaigę mokestiniai metai, kai bendrovė gavo pelno, sumažino įstatinį kapitalą ir joje yra laisvų lėšų.

UAB būdinga sudėtinga buhalterinė apskaita bei yra būtina rengti finansinę atskaitomybę.
Svarbu paminėti, kad UAB akcijomis negalima prekiauti viešai skirtingai nuo AB akcijų. Akcijų viešuoju platinimu nėra laikomas akcijų perleidimas tos pačios UAB akcininkams, darbuotojams bei jos kreditoriams.

Taip pat UAB būdinga sudėtinga steigimo ir likvidavimo procedūra, kur dažnai sunku apsieti be kvalifikuotų teisininkų pagalbos, kadangi reikia atlikti daug procedūrinių veiksmų.

Taigi, UAB turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų, todėl norint įsteigti UAB, reikia pasvarstyti, ar šie trūkumai netaps esminiais, dėl kurių gali pasunkėti UAB veikla.
 
 
Susiję straipsniai

UAB Steigimo Tvarka

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia Lietuvoje juridinio asmens teisinė forma. Tam, kad toks juridinis asmuo būtų laikomas įsteigtu, yra būtina atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus.

Pirmas svarbus žingsnis UAB steigimo link yra pavadinimo pasirinkimas. Svarbu žinoti, kad pavadinimas negali prieštarauti viešajai tvarkai, gerai moralei, neturi klaidinti visuomenę dėl jo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus. Esant poreikiui, galima kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams. ...

UAB Steigimo Tvarka

UAB Steigimo Kainos

 

Tam, kad UAB būtų įsteigta, reikia atlikti daug procedūrinių veiksmų. ...

UAB Steigimo Kainos

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

 

Šiuo metu vis populiarėja UAB steigimas internetu, kai asmuo reikiamus veiksmus gali padaryti neišeidamas iš namų. ...

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

UAB Samprata Ir Požymiai

 

UAB (uždaroji akcinė bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. ...

UAB Samprata Ir Požymiai

UAB Privalumai

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia juridinio asmens teisinė forma Lietuvoje. ...

UAB Privalumai

UAB Organai

 

Juridinio asmens organai yra strūktūriniai jo vienetai, per kuriuos jis atlieka tam tikrus veiksmus. ...

UAB Organai

UAB Akcijų Perleidimas

 

Daugeliui verslininkų yra žinomas faktas, kad UAB akcijas galima perleisti įvairiais būdais. ...

UAB Akcijų Perleidimas

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. ...

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

 

Jei jau įregistravote savo uždarosios akcinės bendrovės pavadinimą, bendrovės steigėjai turi pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartį (jei steigėjai yra du ar daugiau) arba uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktą (jei bendrovės steigėjas yra vienas asmuo). ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo