Rekomenduojame

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

 

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje Kiekviena įmonė vykdo savo veiklą turėdama tam tikrų tikslų. Dažnai tokie tikslai yra pelno siekimas, siekis suteikti vartotojams kuo geresnes paslaugas. Tokiems tikslams pasiekti įmonės turi pasitelkti įvairius išteklius, tačiau svarbiausi ištekliai yra būtent žmogiškieji ištekliai. Lietuvoje žmogiškieji ištekliai kolkas yra laikomi antraeiliu ir ne itin svarbiu dalyku. Kodėl taip yra?

Lietuvoje išryškėja tendencija, kad įmonės skiria daugiau dėmesio rinkodarai, finansų valdymui ir kitiems panašiems dalykams. Tačiau įmonės mažai rūpinasi jų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, mokymų organizavimu bei kitais dalykais, kurie leidžia geriau paruošti darbuotoją jo pareigų atlikimui. Toks prioritetų nustatymas kenkia pačios įmonės veiklai.

Išsivysčiusiose valstybėse yra geriau suprantama žmogiškųjų išteklių svarba, tačiau Lietuvoje darbdaviai tokio lygio dar nepasiekė. Dažnai darbuotojų vykdomos pareigos nesiejamos su organizacijos tikslais. Taip pat darbuotojams yra ribojama galimybė dalyvauti įmonės valdyme, dalyvauti priimant svarbius sprendimus.

Darbdaviai Lietuvoje privalo suvokti, kad žmogiškųjų išteklių iškėlimas į pirmą planą yra pirmiausia naudingas jiems patiems, kadangi tai lemia sėkmingą organizacijos vystymąsį bei galimybę užimti didesnę rinkos dalį.

Taip pat žmogiškųjų išteklių problematika susijusi su tuo, kad daug naudingų darbuotojų vis dažniau išvyksta į užsienį. Todėl savaime suprantama, kad tokiu atveju Lietuvoje gali ženkliai sumažėti žmogiškųjų išteklių. Tačiau vargu ar galima sustabdyti tokį emigracijos procesą, kadangi tik valstybė gali priimti tinkamus sprendimus šiai situacijai gerinti.

Taigi, Lietuvoje žmogiškųjų išteklių skaičius mažėja bei darbdaviai dažnai nesupranta, kad tokie ištekliai yra svarbiausia organizacijos dalis, kurios dėka organizacija gali pasiekti stulbinamų rezultatų.
 
 
Susiję straipsniai

Pasiruošimas Atrankos Interviu

 

Interviu (darbo pokalbis) yra vienas iš populiariausių darbuotojų atrankos metodų. Taigi, kokie veiksmai turi būti atlikti iš darbdavio pusės, kad tokiam pokalbiui būtų tinkamai pasiruošta?

Pasiruošimas interviu prasideda tuo metu, kai yra konstatuojamas faktas, kad įmonei yra reikalingas naujas darbuotojas. Darbdavys gali kreiptis į įdarbinimo agentūras suformuluodamas tam tikrus kriterijus, kuriuos turi atitikti potencialus darbuotojas.

Ruošiantis darbo pokalbiui, darbdavys turi aiškiai suformuluoti atrankos kriterijus, nes asmuo, labiausiai atitinkantis tuos kriterijus galiausiai bus pakviestas dirbti konkretų darbą. ...

Pasiruošimas Atrankos Interviu

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

 

Įvairioms organizacijoms dažnai tenka susidurti su nelengvu uždaviniu – tinkamo darbuotojo paieška. ...

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

 

Surasti tinkamą bei kvalifikuotą darbuotoją yra tikras iššūkis darbdaviui. ...

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

 

Daugelis žmonių mano, kad darbuotojų atranka nieko nekainuoja. ...

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

Atrankos Interviu Rūšys

 

Darbdavys arba darbuotojų atrankos specialistai turi galimybę pasirinkti įvairias darbo pokalbio rūšis norint pasirinkti tinkamą darbuotoją. ...

Atrankos Interviu Rūšys

Darbuotojų Paieškos Procesas

 

Interneto platybėse gausu informacijos, kaip pasiruošti darbo pokalbiui. ...

Darbuotojų Paieškos Procesas

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

 

Žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimas laikomas esmine žmogiškųjų išteklių vadybos dalimi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

 

Vis dažniau girdimas terminas „žmogiškieji ištekliai“ neretai palydimas klausimu: „kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

Žmogiškųjų išteklių planavimas

 

Pirmiausiai, turbūt daugeliui kyla klausimas, kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Vidinė Personalo Paieška

 

Darbuotojai į laisvas vietas gali būti atrenkami iš išorės, o gali būti vykdoma ir vidinė paieška. ...

Vidinė Personalo Paieška

Kandidato Asmenybės Aprašas

 

Kai organizacijoje nusprendžiama, kad bus ieškoma naujo darbuotojo, tikslinga sudaryti jo asmenybės parašą. ...

Kandidato Asmenybės Aprašas

Išorinė Personalo Paieška

 

Išorinė personalo paieška – tai būdas, kai kandidatas į laisvą darbo vietą ieškomas iš išorės. ...

Išorinė Personalo Paieška

Darbuotojų Parinkimas

 

Darbo pokalbis svarbus ne tik ieškančiajam darbo, tačiau ir darbdaviui. ...

Darbuotojų Parinkimas

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

 

Pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai sąlygų, kurios daro arba pozityvią, arba negatyvią įtaką darbo santykių formavimuisi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas tai yra ne tik darbuotojų paieška, jų pašalinimas iš pareigų, socialinis aprūpinimas. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas