Rekomenduojame

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

 

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas Žmogiškųjų išteklių valdymas tai yra ne tik darbuotojų paieška, jų pašalinimas iš pareigų, socialinis aprūpinimas. Kartu tai yra būdas organizacijai pasiekti tam tikrų rezultatų. Taigi, kuo pasižymi žmogiškųjų išteklių valdymas bei kokiais principais jis yra grindžiamas?

Apskritai, žmogiškųjų išteklių valdymas skiriasi nuo personalo valdymo. Žmogiškųjų išteklių valdymas turi tam tikrus požymius, kurie leidžia jį atskirti nuo personalo valdymo. Žmogiškųjų išteklių valdymas yra įgyvendinamas siekiant pasiekti tam tikrą organizacijos tikslą bei užtikrinti organizacijos raidos ilgalaikes perspektyvas. Toks valdymas taip pat atliekamas siekiant rasti naujų idėjų organizacijos veiklai vykdyti.

Žmogiškųjų išteklių valdyme darbuotojams yra suteikiama daugiau laisvės, kiekvienas darbuotojas yra vertinamas bei yra atsižvelgiama į kiekvieno iš jų poreikius. Taip pat toks valdymas nepasižymi griežtu darbuotojų stebėjimu. Dažnai darbuotojai dirba komandinį darbą. Verta pridėti, kad tokiam valdymui būdingas orientavimasis į globalią ir išorinę aplinką.

Galima išskirti keturis žmogiškųjų išteklių valdymo principus. Pirmo principo esmė yra ta, kad organizacija turi vienodai investuoti lėšas tiek į darbuotojus, tiek į kitus organizacijos veiklai reikalingus dalykus.

Antras principas yra tas, kad organizacijos vadovai, sudarydami strateginius planus ateičiai, privalo suvokti žmogiškųjų išteklių svarbą organizacijos veiklai.

Trečias principas reiškia, kad darbuotojai turi būti ne verčiami dirbti, o skatinami atlikti tam tikrą darbą. Darbuotojai privalo atlikti savo pareigas nuoširdžiai.

Ketvirto principo esmė yra ta, kad žmogiškųjų išteklių valdymas turi būti orientuotas į pelno bei tam tikrų rezultatų pasiekimą.

Taigi, tinkamas žmogiškųjų išteklių valdymas gali padėti organizacijai veikti sėkmingai, didinti darbuotojų darbo našumą ir norą dirbti, taip pat siekti pelno bei kitų organizacijos tikslų.
 
 
Susiję straipsniai

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

 

Kiekviena įmonė vykdo savo veiklą turėdama tam tikrų tikslų. Dažnai tokie tikslai yra pelno siekimas, siekis suteikti vartotojams kuo geresnes paslaugas. Tokiems tikslams pasiekti įmonės turi pasitelkti įvairius išteklius, tačiau svarbiausi ištekliai yra būtent žmogiškieji ištekliai. Lietuvoje žmogiškieji ištekliai kolkas yra laikomi antraeiliu ir ne itin svarbiu dalyku. Kodėl taip yra? ...

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

Pasiruošimas Atrankos Interviu

 

Interviu (darbo pokalbis) yra vienas iš populiariausių darbuotojų atrankos metodų. ...

Pasiruošimas Atrankos Interviu

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

 

Įvairioms organizacijoms dažnai tenka susidurti su nelengvu uždaviniu – tinkamo darbuotojo paieška. ...

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

 

Surasti tinkamą bei kvalifikuotą darbuotoją yra tikras iššūkis darbdaviui. ...

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

 

Daugelis žmonių mano, kad darbuotojų atranka nieko nekainuoja. ...

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

Atrankos Interviu Rūšys

 

Darbdavys arba darbuotojų atrankos specialistai turi galimybę pasirinkti įvairias darbo pokalbio rūšis norint pasirinkti tinkamą darbuotoją. ...

Atrankos Interviu Rūšys

Darbuotojų Paieškos Procesas

 

Interneto platybėse gausu informacijos, kaip pasiruošti darbo pokalbiui. ...

Darbuotojų Paieškos Procesas

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

 

Žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimas laikomas esmine žmogiškųjų išteklių vadybos dalimi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

 

Vis dažniau girdimas terminas „žmogiškieji ištekliai“ neretai palydimas klausimu: „kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

Žmogiškųjų išteklių planavimas

 

Pirmiausiai, turbūt daugeliui kyla klausimas, kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Vidinė Personalo Paieška

 

Darbuotojai į laisvas vietas gali būti atrenkami iš išorės, o gali būti vykdoma ir vidinė paieška. ...

Vidinė Personalo Paieška

Kandidato Asmenybės Aprašas

 

Kai organizacijoje nusprendžiama, kad bus ieškoma naujo darbuotojo, tikslinga sudaryti jo asmenybės parašą. ...

Kandidato Asmenybės Aprašas

Išorinė Personalo Paieška

 

Išorinė personalo paieška – tai būdas, kai kandidatas į laisvą darbo vietą ieškomas iš išorės. ...

Išorinė Personalo Paieška

Darbuotojų Parinkimas

 

Darbo pokalbis svarbus ne tik ieškančiajam darbo, tačiau ir darbdaviui. ...

Darbuotojų Parinkimas

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

 

Pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai sąlygų, kurios daro arba pozityvią, arba negatyvią įtaką darbo santykių formavimuisi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka