Rekomenduojame

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

 

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka Pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai sąlygų, kurios daro arba pozityvią, arba negatyvią įtaką darbo santykių formavimuisi. Taigi, kokios sąlygos yra priskiriamos prie pasaulinių, o kokios galioja Lietuvoje?

Kalbant apie pasaulines sąlygas, čia svarbu paminėti technikos vystymasį, kompiuterizavimą, visuomenės demokratizavimą, humanizmo lygio kėlimą, gyvenimo lygio pakilimą, profesinių sąjungų veiklą, įstatymus, kuriuose išryškėja demokratiniai principai, infliaciją, nedarbą.

Aišku, tokių salygų yra žymiai daugiau, ko gero visas išvardinti tiesiog neįmanoma. Kuo yra svarbios tokios sąlygos bei jų pasikeitimas? Tokios sąlygos dažnai daro įtaką darbuotojų bei darbdavių padėčiai. Pavyzdžiui, jeigu tokios sąlygos pablogėja, tuomet tarp darbuotojų gali būti didesnė konkurencija bei jiems gali būti keliami didesni reikalavimai.

Kalbant apie Lietuvoje esančias žmogiškųjų išteklių valdymo sąlygas, pažymėtina, kad tokios sąlygos iš esmės pasikeitė, kai Lietuva tapo nepriklausoma valstybe.

Prie tokių salygų galima buvo priskirti: perėjimas į rinkos ekonomiką, privačios nuosavybės grąžinimas, įmonių smulkinimas į mažesnes, privatizavimas. Be abejo, šios visos sąlygos turėjo įtakos ir žmogiškųjų išteklių valdymo procese. Šiuo metu Lietuvoje egzistuojančios sąlygos yra migracijos procesai, nedarbas, ekonomikos smukimas.

Apibendrinant, pasakytina, kad aplinka turi didelę reikšmę darbo santykių formavimuisi ir nuo jos priklauso tokių santykių raida ir sudėtingumas. Taip pat reikia prisiminti, kad pasaulinės sąlygos iš esmės gali daryti įtakos Lietuvos sąlygoms ir tokiu būdu jas keisti arba į gerą, arba į blogą pusę.
 
 
Susiję straipsniai

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas tai yra ne tik darbuotojų paieška, jų pašalinimas iš pareigų, socialinis aprūpinimas. Kartu tai yra būdas organizacijai pasiekti tam tikrų rezultatų. Taigi, kuo pasižymi žmogiškųjų išteklių valdymas bei kokiais principais jis yra grindžiamas?

Apskritai, žmogiškųjų išteklių valdymas skiriasi nuo personalo valdymo. Žmogiškųjų išteklių valdymas turi tam tikrus požymius, kurie leidžia jį atskirti nuo personalo valdymo. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

 

Kiekviena įmonė vykdo savo veiklą turėdama tam tikrų tikslų. ...

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

Pasiruošimas Atrankos Interviu

 

Interviu (darbo pokalbis) yra vienas iš populiariausių darbuotojų atrankos metodų. ...

Pasiruošimas Atrankos Interviu

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

 

Įvairioms organizacijoms dažnai tenka susidurti su nelengvu uždaviniu – tinkamo darbuotojo paieška. ...

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

 

Surasti tinkamą bei kvalifikuotą darbuotoją yra tikras iššūkis darbdaviui. ...

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

 

Daugelis žmonių mano, kad darbuotojų atranka nieko nekainuoja. ...

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

Atrankos Interviu Rūšys

 

Darbdavys arba darbuotojų atrankos specialistai turi galimybę pasirinkti įvairias darbo pokalbio rūšis norint pasirinkti tinkamą darbuotoją. ...

Atrankos Interviu Rūšys

Darbuotojų Paieškos Procesas

 

Interneto platybėse gausu informacijos, kaip pasiruošti darbo pokalbiui. ...

Darbuotojų Paieškos Procesas

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

 

Žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimas laikomas esmine žmogiškųjų išteklių vadybos dalimi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

 

Vis dažniau girdimas terminas „žmogiškieji ištekliai“ neretai palydimas klausimu: „kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

Žmogiškųjų išteklių planavimas

 

Pirmiausiai, turbūt daugeliui kyla klausimas, kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Vidinė Personalo Paieška

 

Darbuotojai į laisvas vietas gali būti atrenkami iš išorės, o gali būti vykdoma ir vidinė paieška. ...

Vidinė Personalo Paieška

Kandidato Asmenybės Aprašas

 

Kai organizacijoje nusprendžiama, kad bus ieškoma naujo darbuotojo, tikslinga sudaryti jo asmenybės parašą. ...

Kandidato Asmenybės Aprašas

Išorinė Personalo Paieška

 

Išorinė personalo paieška – tai būdas, kai kandidatas į laisvą darbo vietą ieškomas iš išorės. ...

Išorinė Personalo Paieška

Darbuotojų Parinkimas

 

Darbo pokalbis svarbus ne tik ieškančiajam darbo, tačiau ir darbdaviui. ...

Darbuotojų Parinkimas