Rekomenduojame

Projekto Idėjos Analizė

 

Projekto Idėjos Analizė Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. Taigi, plačiau aptarkime šiuos būdus bei išsiaiškinkime, kaip jie yra vykdomi.

Vertinant ir atrenkant projektą gali būti naudojama techninė analizė. Techninės analizės atveju yra analizuojamas tam tikrų išteklių prieinamumas. Tai gali būti žmogiškieji, materialiniai, informaciniai ir kiti ištekliai.

Taip pat šios analizės metu yra analizuojami terminai, kurių metu projektas bus įgyvendintas. Be to, analizuojamas ir faktas, ar tam tikras gaminys bus populiarus rinkoje. Be abejo, yra konkretinamas ir projekto biudžetas, taip pat analizuojama galima rizika.

Kalbant apie komercinę analizę, verta pažymėti, kad čia yra įvertinamas projekto įgyvendinimo rezultatas, susijęs būtent su vartotojų poreikių patenkinimu. Šios analizės uždaviniai yra tokie: atlikti rezultato marketingą, surasti reikiamus išteklius bei išanalizuoti gamybos proceso sąlygas.

Atliekant finansinę analizę, yra įvertinama, ar projekto įgyvendinimas užtikrina konkrečią finansinę naudą. Yra analizuojama, per kiek laiko toks projektas atsipirks. Apskritai yra analizuojamos organizacijos pelningumo perspektyvos.

Kalbant apie ekologinę analizę. Ši analizė yra labai svarbi, kadangi padeda nustatyti reikiamą ryšį tarp veiklos bei aplinkos. Šiuo atveju yra analizuojamas projekto poveikis aplinkai, jo galima žala aplinkai ir panašiai. Yra nustatomos priemonės, padedančios sumažinti tokią žalą.

Apskritai, ekologijos normų reikia laikytis. Daugelis jų yra nustatomos atskiruose įstatymuose, todėl norint, kad veikla būtų teisėta, reikia laikytis tam tikrų imperatyvų.

Apibendrinant, galima teigti, kad be šių išvardintų analizių būdų yra ir daug kitų būdų. Pasitelkiant visus analizės būdus galima įvairiapusiškai įvertinti patį projektą, kas yra be galo svarbu.
 
 
Susiję straipsniai

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. Verta pakalbėti apie tai, kokiose srityse yra vykdoma tokia kontrolė ir stebėsena.

Visų pirma, yra analizuojama, ar projekto įgyvendinimo eiga atitinka projekto įgyvendinimo nustatytą planą. Yra analizuojami duomenys, ar yra spėjama įgyvendinti projektą per nustatytą terminą.

Visų antra, yra atliekama projekto įgyvendinimo kokybės stebėsena ir kontrolė. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas