Rekomenduojame

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą.

Projekto stebėsena gali būti įvardijama kaip informacijos rinkimas bei ataskaitų ruošimas susijęs su projekto valdymu. Projekto stebėsena turi būti vykdoma visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Tokios stebėsenos vienas iš tikslų yra ir suinteresuotų asmenų aprūpinimas reikiama informacija.

Projekto kontrolės pagrindinis tikslas yra kontroliuoti projekto vykdymo situaciją bei esant poreikiui pakoreguoti patį projektą.

Apskritai, projekto kontrolė ir stebėsena yra reikalingi tam, kad būtų nustatyta reali projekto vykdymo padėtis. Yra analizuojama, ar projektas yra vykdomas pagal reikiamus reikalavimus. Taip pat kontrolės ir stebėsenos tikslas yra išsiaiškinti galimus nukrypimus nuo paties projekto. Tai leidžia užtikrinti deramą projekto vykdymą bei tokio vykdymo pakoregavimą.

Be to, projekto kontrolės ir stebėsenos sekantis tikslas yra nustatyti priežastis, dėl kurių projekto vykdymas nukrypo kitokia linkme. Tai padeda išsiaiškinti, kokios aplinkybės daro įtaką projekto vykdymo nukrypimams.

Taip pat, kaip tikslą galima paminėti ir projekto koregavimą jeigu susiklostė tam tikros aplinkybės, kurios nulėmė nukrypimą nuo projekto vykdymo taisyklių.

Paskutinis tikslas yra tas, kad turi būti patvirtinamas naujas projektas su atitinkamais koregavimais. Toks projektas turi būti pristatomas organizacijos dalyviams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.

Taigi, matome, kad tinkamas projekto įgyvendinimas nebus galimas be kontrolės ir stebėsenos funkcijų atlikimo.
 
 
Susiję straipsniai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas.

Be abejo, darbuotojai yra labai svarbūs projekto įgyvendinimo eigoje, kadangi jie atlieka tiesiogines funkcijas, nuo kurių priklauso tokio projekto įgyvendinimo efektyvumas. Todėl, be abejo, tokią darbuotojų komandą reikia ugdyti.

Yra žinomas toks terminas kaip ugdomasis vadovavimas. Mūsų nagrinėjamu aspektu jis yra labai svarbus. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai