Rekomenduojame

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Projekto Rizikos Vertinimas Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. Taigi, rizika tai yra situacija, kai rezultatai gali nukrypti kita linkme dėl aplinkos neapibrėžtumo. Aišku, rizika dažnai yra siejama su tam tikrais patiriamais nuostoliais.

Galime išskirti dvi projekto rizikos vertinimo rūšis – kiekybinę ir kokybinę. Kokybinės analizės tikslas yra nustatyti galimos rizikos rūšis bei aplinkybes, darančias įtaką tokios rizikos atsiradimui. Kiekybinės analizės atveju yra nustatoma rizikingų aplinkybių pasikeitimo įtaka projekto efektyvumui.

Rizikos analizė padeda nustatyti veiksnius, kurie daro įtaką projekto plėtrai ar jo žlugimui.
Taip pat tokia analizė padeda nustatyti maksimaliai geriausią ir maksimaliai blogiausią rezultatą. To reikia tam, kad iš anksto galima būtų nustatyti tam tikrus galimus nuostolius bei jiems pasiruošti.

Dar tokia analizė padeda surasti būdus, kaip išvengti tokios rizikos bei sumažinti jos patiriamus nuostolius iki minimumo. Apskritai, toks vertinimas padeda geriau suprasti patį pavojų bei sudaro prielaidas pasiruošti tokiai netikėtai situacijai.

Atliekant rizikos vertinimą yra pasitelkiami įvairūs rizikos vertinimo metodai. Plačiausiai taikomas metodas yra jautrumo analizė. Naudojantis šiuo metodu yra nustatoma, kaip reaguoja projekto efektyvumo rodikliai į tam tikrus projekto parametrų pasikeitimus.

Taigi, rizikos vertinimas turi didelę reikšmę, kadangi leidžia nustatyti galimos rizikos šaltinius, tų šaltinių poveikį paties projekto parametrams. Be to, atliekant tokią analizę, neretai tam tikrų nuostolių gali būti išvengiama iš anksto, todėl projekto rizikos vertinimas privalo būti atliekamas kiekvienoje organizacijoje, kuri siekia pelno.
 
 
Susiję straipsniai

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. Apskritai, projekto vykdymas pagal tas pačias taisykles retai yra įvykdomas iki galo. Labai dažnai prireikia projektą koreguoti bei numatyti jame tam tikras pataisas.

Projekto vykdymo planas ir realūs projekto vykdymo veiksmai gali išsiskirti. Tokia situacija gali įvykti dėl įvairių priežasčių. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės